BlackBerry Torch 9810 - Zmiana lub usunięcie osobistej listy dystrybucyjnej

background image

Zmiana lub usunięcie osobistej listy dystrybucyjnej

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.

2.

Zaznacz osobistą listę dystrybucyjną.

3.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić osobistą listę dystrybucyjną, kliknij polecenie Edytuj grupę. Kliknij kontakt. Kliknij Dodaj członka,

Zmień członka lub Usuń członka. Naciśnij klawisz

> Zapisz grupę.

• Aby usunąć osobistą listę dystrybucyjną, kliknij polecenie Usuń grupę > Usuń.

Uwaga: Usunięcie kontaktu z osobistej listy dystrybucyjnej nie powoduje usunięcia go z listy kontaktów.