BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie kontaktów

background image

Dodawanie kontaktów

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby dodać kontakt za pomocą aplikacji Kontakty, na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty. U góry ekranu kliknij

opcję Nowy kontakt. Wpisz informacje o kontakcie. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby dodać kontakt z wiadomości, dziennika połączeń lub strony WWW, zaznacz nazwę, numer lub adres e-mail tego

kontaktu. Naciśnij klawisz

> Dodaj do kontaktów > Utwórz nowy kontakt. W razie potrzeby dodaj informacje

kontaktowe. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne