BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie kontaktu do pamięci na karcie SIM

background image

Dodawanie kontaktu do pamięci na karcie SIM,

205

Dodawanie kontaktu do pamięci na karcie SIM

1.

Na liście kontaktów naciśnij klawisz

> Książka telefoniczna na karcie SIM.

2.

Naciśnij klawisz

> Nowy.

3.

Wpisz informacje o kontakcie.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Dodawanie kontaktów,

205