BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie pauzy lub okresu oczekiwania do numeru telefonu

background image

Dodawanie pauzy lub okresu oczekiwania do numeru telefonu

Funkcje okresów oczekiwania i pauzy pozwalają oddzielić dodatkowe cyfry, np. hasła lub numeru wewnętrznego, od
właściwego numeru telefonu. Po wybraniu właściwego numeru telefonu, a przed wprowadzeniem dodatkowych cyfr
smartfon BlackBerry na chwilę przerywa pracę (pauza) lub monituje o wpisanie ich (oczekiwanie).

1.

Po wpisaniu głównej części numeru telefonu w polu numeru telefonu naciśnij klawisz

.

2.

Kliknij polecenie Dodaj pauzę lub Dodaj okres oczekiwania.

3.

Wpisz dodatkowe cyfry.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.