BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie zdjęcia kontaktu jako identyfikatora rozmówcy

background image

Dodawanie zdjęcia kontaktu jako identyfikatora rozmówcy

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.

2.

Zaznacz kontakt.

3.

Naciśnij klawisz

> Edytuj.

4.

Naciśnij klawisz

> Dodaj zdjęcie.

5.

Znajdź, zaznacz, a następnie kliknij zdjęcie.

6.

W razie konieczności przesuń ramkę kadrowania do miejsca, które ma zostać użyte.

7.

Naciśnij klawisz

> Przytnij i zapisz.

8.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Zdjęcia kontaktów ciągle się zmieniają,

215