BlackBerry Torch 9810 - Edycja lub usunięcie kontaktów

background image

Edycja lub usunięcie kontaktów

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zmodyfikować kontakt, kliknij ikonę Kontakty na ekranie głównym. Zaznacz kontakt. Naciśnij klawisz

>

Edytuj.Zmień dane kontaktu. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby zmodyfikować kontakt przy użyciu informacji z smartfonu BlackBerry, na przykład z wiadomości e-mail lub pozycji

w kalendarzu, zaznacz informację, którą chcesz dodać do kontaktu. Naciśnij klawisz

> Dodaj do kontaktów >

Podręcznik użytkownika

Kontakty

206

background image

Dodaj do istniejącego kontaktu. Kliknij kontakt. W razie potrzeby dodaj informacje kontaktowe. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby usunąć kontakt z listy, kliknij ikonę Kontakty na ekranie głównym. Zaznacz kontakt. Naciśnij klawisz

>

Usuń.