BlackBerry Torch 9810 - Kategorie — informacje

background image

Kategorie — informacje

Aby pogrupować kontakty, zadania i notatki, można utworzyć kategorie. Można także filtrować kontakty, zadania i notatki

wyświetlane w poszczególnych kategoriach.
W nazwach kategorii nie jest uwzględniana wielkość liter. Jeden kontakt, zadanie lub notatkę można przypisać do kilku

kategorii. Jeśli korzystasz z programu IBM Lotus Notes, możesz przypisać zadanie do kilku kategorii w urządzeniu

BlackBerry, ale tylko jedna kategoria będzie synchronizowana z zadaniem w Lotus Notes.
Kategorie są wykorzystywane na liście kontaktów, na liście zadań i na liście notatek, a zmiany wprowadzone w jednej

aplikacji są także uwzględniane w pozostałych aplikacjach.