BlackBerry Torch 9810 - Kopiowanie kontaktów z karty SIM i na nią

background image

Kopiowanie kontaktów z karty SIM i na nią

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby skopiować kontakty z karty SIM do listy kontaktów, należy w liście kontaktów nacisnąć klawisz

> Książka

telefoniczna na karcie SIM. Naciśnij klawisz

> Kopiuj wszystko do listy kontaktów.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

205

background image

• Aby skopiować kontakt z listy kontaktów na kartę SIM, należy w liście kontaktów kliknąć dany kontakt. Zaznacz numer

telefonu.

• Naciśnij klawisz

> Kopiuj do książki telefonicznej na karcie SIM. Naciśnij klawisz

> Zapisz.