BlackBerry Torch 9810 - Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie

background image

Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie

1.

Podczas tworzenia lub edycji kontaktu, zadania lub notatki naciśnij klawisz

> Kategorie.

2.

Zaznacz pole wyboru obok wybranej kategorii.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby usunąć kategorię z kontaktu, zadania lub notatki, wyczyść pole wyboru znajdujące się obok wybranej kategorii.