BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie niestandardowego pola kontaktu

background image

Tworzenie niestandardowego pola kontaktu

W niestandardowych polach kontaktów możesz zapisać informacje, które chcesz zapamiętać o danym kontakcie. Można
na przykład dodać niestandardowe pole kontaktu o nazwie Drużyna sportowa lub Ulubiony kolor. Jeśli dla kontaktu
utworzysz niestandardowe pole, będzie ono dostępne dla wszystkich zapisanych kontaktów.

1.

Podczas dodawania lub modyfikacji kontaktu w sekcji Pola niestandardowe kliknij polecenie Dodaj pole

niestandardowe.

2.

Kliknij pole.

3.

Aby zmienić nazwę pola, najedź na nie kursorem. Naciśnij klawisz

> Zmień nazwę pola.

4.

Wpisz nazwę dla pola. Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

5.

Wpisz informacje, które chcesz dodać do niestandardowego pola.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Można synchronizować niestandardowe pola listy kontaktów w smartfonie BlackBerry z aplikacją poczty e-mail w
komputerze. Więcej informacji na temat synchronizowania pól listy kontaktów znajduje się w pomocy programu BlackBerry
Desktop Software.