BlackBerry Torch 9810 - Zmiana lub usunięcie zdjęcia kontaktu

background image

Zmiana lub usunięcie zdjęcia kontaktu

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.

2.

Zaznacz kontakt.

3.

Naciśnij klawisz

> Edytuj.

4.

Zaznacz zdjęcie kontaktu.

• Aby zmienić zdjęcie kontaktu, naciśnij

> Zamień zdjęcie. Zaznacz zdjęcie. Naciśnij klawisz

>

Wybierz zdjęcie.

• Aby usunąć zdjęcie kontaktu, naciśnij

> Usuń zdjęcie.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Zdjęcia kontaktów ciągle się zmieniają,

215

Podręcznik użytkownika

Kontakty

208