BlackBerry Torch 9810 - Informacje o synchronizacji i resynchronizacji

background image

Informacje o synchronizacji i resynchronizacji

Funkcja bezprzewodowej synchronizacji danych i funkcja bezprzewodowej resynchronizacji poczty e-mail umożliwiają

synchronizację danych organizatora (kontaktów, wpisów kalendarza, zadań i notatek) oraz synchronizację wiadomości e-

mail między smartfonem BlackBerry a aplikacją poczty e-mail w komputerze przez sieć bezprzewodową.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

209

background image

W rzadkich przypadkach, jeśli smartfon nie rozpozna pól w kontakcie, wpisie kalendarza lub koncie e-mail, synchronizacja

lub resynchronizacja niektórych danych lub wiadomości e-mail będzie niemożliwa.
Jeżeli w smartfonie nie jest dostępna lub została wyłączona funkcja bezprzewodowej synchronizacji danych, do

synchronizacji danych organizatora można użyć programu BlackBerry Desktop Software. Więcej informacji na ten temat

można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.
Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza

przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii

zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.