BlackBerry Torch 9810 - Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową

background image

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową

Zanim zaczniesz: Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej
danych, zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.
W przypadku zmiany wpisu organizatora w smartfonie BlackBerry i w aplikacji e-mail na komputerze, wpis organizatora z
komputera będzie miał pierwszeństwo nad wpisem ze smartfonu.

1.

W aplikacji Kontakty, Kalendarz, Zadania lub MemoPad naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Jeśli jest to konieczne, kliknij kalendarz lub listę kontaktów.

3.

Zaznacz pole Synchronizacja bezprzewodowa.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Jeśli korzystasz z usługi BlackBerry Internet Service, musisz użyć oprogramowania BlackBerry Desktop Software, aby
zsynchronizować dane kalendarza. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy programu BlackBerry
Desktop Software.

Informacje pokrewne

Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie wyświetlane,

203

Konflikty podczas synchronizacji — informacje,

193