BlackBerry Torch 9810 - Czyszczenie mapy

background image

Czyszczenie mapy

Jeśli mapa zostanie wyczyszczona, wyświetlane na niej informacje dotyczące tras nie będą już widoczne.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Na mapie naciśnij klawisz

> Wyczyść mapę.