BlackBerry Torch 9810 - Przesuwanie mapy

background image

Przesuwanie mapy

Aby można było przesunąć mapę, smartfon BlackBerry musi pracować w trybie przewijania, a nie w trybie skalowania.
Nazwa trybu, w jakim pracuje smartfon, jest wyświetlana u góry mapy.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Jeśli smartfon jest w trybie skalowania, naciśnij klawisz

> Tryb przewijania.

3.

Przesuń palec po trackpadzie w dowolnym kierunku.