BlackBerry Torch 9810 - Przybliżanie lub oddalanie widoku mapy

background image

Przybliżanie lub oddalanie widoku mapy

Aby można było przybliżyć lub oddalić widok mapy, smartfon BlackBerry musi pracować w trybie skalowania, a nie w trybie
przewijania. Nazwa trybu, w jakim pracuje smartfon, jest wyświetlana u góry mapy.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Jeśli smartfon jest w trybie przewijania, naciśnij klawisz

> Tryb skalowania.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby powiększyć, przesuń palcem w górę po trackpadzie.
• Aby przybliżyć wybrany punkt na mapie, naciśnij klawisz

> Przybliż punkt.

• Aby oddalić, przesuń palcem w dół po trackpadzie.