BlackBerry Torch 9810 - Uzyskiwanie instrukcji dotyczących trasy

background image

Uzyskiwanie instrukcji dotyczących trasy

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Naciśnij klawisz

> Informacje o trasie.

3.

Określ lokalizację początkową, wykonując jedną z następujących czynności:
• Aby określić swoją obecną lokalizację, gdy smartfon BlackBerry ma wbudowany odbiornik GPS lub jest połączony

z odbiornikiem GPS obsługującym technologię Bluetooth

®

, w polu Start ustaw opcję Moja lokalizacja.

• Aby określić lokalizację obecnie wyświetlaną na mapie, w polu Start ustaw opcję Użyj środka mapy. Jeśli

przeglądasz ulubioną lokalizację, kliknij adres tej lokalizacji.

• Aby określić nową lokalizację, zaznaczając ją na mapie, w polu Start ustaw opcję Wybierz z mapy. Kliknij

lokalizację na mapie.

• Aby określić lokalizację lub kontakt, w polu Start ustaw opcję Znajdź lokalizację. W polu Znajdź sklep, kawiarnię

itp. wpisz informacje dotyczące miejsca lub kontaktu. Naciśnij klawisz

. Kliknij lokalizację lub kontakt.

• Aby określić nową lokalizację, wpisując adres, w polu Start ustaw opcję Znajdź lokalizację. W polu Znajdź adres

wpisz adres. Naciśnij klawisz

. Kliknij lokalizację.

• Aby wskazać ulubioną lokalizację, w polu Start ustaw opcję Z folderu Ulubione. Kliknij ulubioną lokalizację na

liście.

4.

Powtórz krok 3, określając w ten sposób lokalizację końcową.

5.

Aby zmienić opcję trasy, kliknij Opcje trasy. Wybierz opcję Najszybsza lub Najkrótsza. Zaznacz lub wyczyść pola

wyboru obok żądanych opcji trasy. Kliknij przycisk OK.

6.

Kliknij polecenie Wyszukaj.

• Aby wyświetlić trasę na mapie, naciśnij klawisz

> Pokaż na mapie.

• Aby odwrócić kolejność na liście instrukcji dotyczących trasy, naciśnij klawisz

> Instrukcje dotyczące drogi

powrotnej.

Podręcznik użytkownika

Mapy

257