BlackBerry Torch 9810 - Wysyłanie lokalizacji

background image

Wysyłanie lokalizacji

Istnieje możliwość wysłania lokalizacji jako wiadomości, na przykład w wiadomości e-mail lub w komunikacie. Wysyłana
wiadomość będzie zawierać łącze do określonej lokalizacji. Dzięki temu odbiorca będzie mieć możliwość wyświetlenia jej
na mapie.

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wysłać lokalizację wyświetlaną na mapie, naciśnij klawisz

.

• Aby wysłać lokalizację, która znajduje się na liście ulubionych lokalizacji, przejdź do listy. Zaznacz wybraną

lokalizację. Naciśnij klawisz

.

2.

Kliknij polecenie Wyślij lokalizację.

3.

Zaznacz żądany typ wiadomości.