BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie promocji w pobliżu

background image

Wyszukiwanie promocji w pobliżu

Można użyć aplikacji Mapy, aby wyszukać lokalizacje dostępnych promocji.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż okazje.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby posortować promocje według odległości od bieżącej lokalizacji, wybierz opcję Sortuj od mojej lokalizacji.

Podręcznik użytkownika

Mapy

260

background image

• Aby posortować promocje według odległości na wyświetlanej mapie, wybierz opcję Sortuj od środka mapy.
• Aby wyświetlić lokalizacje okazji na mapie, wybierz opcję Pokaż wszystkie na mapie.

Aby usunąć znaczniki promocji z mapy, naciśnij klawisz

> Wyczyść mapę.

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych ta funkcja może nie być dostępna.