BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie ulubionych lokalizacji na mapie

background image

Wyświetlanie ulubionych lokalizacji na mapie

Można wyświetlić wszystkie ulubione lokalizacje na mapie lub wybrać, które z ulubionych lokalizacji będą wyświetlane.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Naciśnij klawisz

> Ulubione.

Podręcznik użytkownika

Mapy

259

background image

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wyświetlić wszystkie ulubione lokalizacje, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie ulubione na mapie.
• Aby usunąć ulubione lokalizacje z mapy, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż wszystkie ulubione na mapie, a

następnie usuń ulubione lokalizacje, których nie chcesz wyświetlać na mapie.

4.

Naciśnij klawisz

.