BlackBerry Torch 9810 - Zmiana informacji dotyczących lokalizacji, która znajduje się na liście ulubionych

background image

Zmiana informacji dotyczących lokalizacji, która znajduje się na liście

ulubionych

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Naciśnij klawisz

> Ulubione.

3.

Zaznacz lokalizację.

4.

Naciśnij klawisz

> Edytuj Ulubione.

5.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• W polu etykiety wpisz nową nazwę lokalizacji.
• W polu Opis wpisz opis lokalizacji.

6.

Kliknij przycisk OK.