BlackBerry Torch 9810 - Utrzymywanie podświetlenia w trakcie śledzenia pokonywanej trasy

background image

Utrzymywanie podświetlenia w trakcie śledzenia

pokonywanej trasy

Domyślnie po upływie ustalonego czasu podświetlenie ekranu wyłącza się automatycznie. Ma to na celu ograniczenie
zużycia zasobów baterii. W ustawieniach map można określić opcje zapewniające utrzymanie podświetlenia w trakcie
śledzenia trasy, chyba że poziom naładowania baterii spadnie poniżej wyznaczonego minimum.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Mapy.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zmień ustawienie w polu Limit czasu podświetlenia gdy poziom baterii.

4.

Podręcznik użytkownika

Mapy

262

background image

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Ustawianie opcji podświetlenia,

245