BlackBerry Torch 9810 - Zmiana języka ekranu dla map

background image

Zmiana języka ekranu dla map

Zmiana języka ekranu dla map nie powoduje zmiany języka ekranu dla pozostałych aplikacji.

1.

Na mapie naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Kliknij Ustaw globalne usługi map.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby teksty na mapach były wyświetlane wyłącznie po angielsku, zmień wartość w polu Język ekranu mapy na

Angielski.

• Aby teksty na mapach były wyświetlane w języku oglądanej lokalizacji, zmień wartość w polu Język ekranu mapy

na Międzynarodowy.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.