BlackBerry Torch 9810 - Zmiana jednostek miary dla map

background image

Zmiana jednostek miary dla map

1.

Na mapie naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Kliknij Ustaw globalne usługi map.

3.

Zmień wartość pola System pomiaru.

4.

Podręcznik użytkownika

Mapy

261

background image

Naciśnij klawisz

> Zapisz.