BlackBerry Torch 9810 - Zmiana ustawień czcionek dla map

background image

Zmiana ustawień czcionek dla map

Zmiana ustawień czcionek dla map nie powoduje zmiany czcionek w pozostałych aplikacjach.

1.

Na mapie naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Kliknij Ustaw globalne usługi map.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Zmień wartość pola Domyślna rodzina czcionek.
• Zmień wartość pola Minimalna wielkość czcionki.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.