BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę korzystać z technologii GPS

background image

Nie mogę korzystać z technologii GPS

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.
Jeśli znajdujesz na dworze, oddal się od budynków, aby urządzenie BlackBerry „widziało” otwarte niebo. Jeśli znajdujesz
się w budynku, podejdź do okna.
Jeśli smartfon jest sparowany z odbiornikiem GPS Bluetooth, sprawdź, czy odbiornik GPS Bluetooth jest włączony. Jeśli
korzystasz z technologii GPS po raz pierwszy, odczekaj chwilę, aby smartfon uzyskał informacje o położeniu z systemu GPS.
Jeśli konto e-mail jest powiązany z usługą BlackBerry Enterprise Server, administrator może dodać zasadę IT w smartfonie,
która wyłącza technologię GPS. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Podręcznik użytkownika

Mapy

263