BlackBerry Torch 9810 - Oznaczanie geograficzne wykonywanych zdjęć

background image

Oznaczanie geograficzne wykonywanych zdjęć

Oferowana przez aparat opcja oznaczania geograficznego dodaje informacje geograficzne o lokalizacji, w której zostało
wykonane zdjęcie.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat.

2.

Kliknij ikonę znacznika geograficznego znajdującą się u dołu ekranu.

Informacje geograficzne można wyświetlić we właściwościach pliku zdjęcia.