BlackBerry Torch 9810 - Redukcja rozmazania obrazu na zdjęciach

background image

Redukcja rozmazania obrazu na zdjęciach

Opcja stabilizacji obrazu umożliwia zmniejszenie rozmazania spowodowanego niewielkimi ruchami aparatu podczas
robienia zdjęcia.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zaznacz pole wyboru Stabilizacja obrazu.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

162