BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie cyfrowego zoomu w aparacie

background image

Wyłączanie cyfrowego zoomu w aparacie

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Zoom cyfrowy.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.