BlackBerry Torch 9810 - Zmiana długości wyświetlania podglądu zdjęć

background image

Zmiana długości wyświetlania podglądu zdjęć

Można ustawić, jak długo zrobione zdjęcie ma być widoczne na ekranie, albo wyłączyć tę opcję, co pozwala na
natychmiastowe zrobienie następnego zdjęcia.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby zmienić długość wyświetlania zdjęcia, zmień czas w polu Podgląd zdjęcia.
• Aby zrobione zdjęcie pozostawało na ekranie do momentu zwolnienia klawisza

, zmień wartość w polu

Podgląd zdjęcia na Zatrzymaj.

• Aby zdjęcie nie było wyświetlane na ekranie po jego zrobieniu, zmień ustawienie pola Podgląd zdjęcia na Wył.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.