BlackBerry Torch 9810 - Zmiana momentu, gdy aparat ostrzega o liczbie pozostałych zdjęć

background image

Zmiana momentu, gdy aparat ostrzega o liczbie pozostałych zdjęć

Gdy ilość miejsca na zapisanie zdjęć spadnie poniżej określonej wartości, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. W sekcji
Zapisywanie na ekranie Opcje można określić liczbę pozostałych do zrobienia zdjęć.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zmień wartość pola Ostrzeż, gdy liczba pozostałych zdjęć spadnie do.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.