BlackBerry Torch 9810 - Zmiana rozmiaru wykonywanych zdjęć

background image

Zmiana rozmiaru wykonywanych zdjęć

Im większe zdjęcie, tym więcej wymaga pamięci.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

161

background image

3.

Zmień wartość w polu Rozmiar obrazu.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie właściwości pliku,

122