BlackBerry Torch 9810 - Zmiana trybu scen aparatu

background image

Zmiana trybu scen aparatu

Można zmienić tryb scen w aparacie, co pozwala na dobranie optymalnych ustawień dla danego środowiska. Opis trybów
scen dostępny jest w aparacie.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat.

2.

Aby zmienić tryb scen aparatu, kliknij ikonę trybu scen widoczną u dołu ekranu.

3.

Wybierz tryb sceny.

Tryb sceny zostanie zapisany po zamknięciu aparatu.