BlackBerry Torch 9810 - Nagrywanie filmu

background image

Nagrywanie filmu

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, może być konieczne umieszczenie karty multimedialnej w
smartfonie BlackBerry.

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.

2.

Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij ikonę

.

3.

Aby wstrzymać nagrywanie, kliknij ikonę

.

Uwaga: Przybliżona ilości pamięci dostępnej do zapisywania filmów wyświetlana jest w dolnej części ekranu, gdy
nagrywanie jest zatrzymane.