BlackBerry Torch 9810 - Redukcja rozmazania obrazu w nagranych filmach

background image

Redukcja rozmazania obrazu w nagranych filmach

Opcja stabilizacji obrazu umożliwia zmniejszenie rozmazania spowodowanego niewielkimi ruchami kamery wideo podczas
nagrywania filmu.

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zaznacz pole wyboru Stabilizacja obrazu.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

159