BlackBerry Torch 9810 - Włączanie i wyłączanie automatycznego ustawiania ostrości

background image

Włączanie i wyłączanie automatycznego ustawiania ostrości

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.

2.

Naciśnij klawisz

.

3.

Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Automatyczna ostrość.