BlackBerry Torch 9810 - Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wideo

background image

Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wideo

Przy słabym oświetleniu oświetlenie wideo może polepszyć jakość nagrywanych filmów.

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Oświetlenie wideo.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

158