BlackBerry Torch 9810 - Zmiana rozmiaru i formatu filmu

background image

Zmiana rozmiaru i formatu filmu

Im większy film, tym więcej wymaga pamięci.

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zmień ustawienie w polu Format wideo.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie właściwości pliku,

122