BlackBerry Torch 9810 - Zmiana trybu scen kamery wideo

background image

Zmiana trybu scen kamery wideo

Można zmienić tryb scen w kamerze wideo, co pozwala na dobranie optymalnych ustawień dla danego środowiska.

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zmień ustawienie pola Tryb scen.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.