BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie odtwarzanego utworu do listy odtwarzania

background image

Dodawanie odtwarzanego utworu do listy odtwarzania

1.

Podczas odtwarzania utworu naciśnij klawisz

> Dodaj do listy odtwarzania.

2.

Kliknij listę odtwarzania.