BlackBerry Torch 9810 - Odtwarzanie losowe i powtarzanie utworów

background image

Odtwarzanie losowe i powtarzanie utworów

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Muzyka.

2.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby włączyć losowe odtwarzanie wszystkich utworów, kliknij opcję Odtwarzaj utwory losowo.
• Aby włączyć losowe odtwarzanie wszystkich utworów wybranego wykonawcy, pochodzących z określonego

albumu lub należących do określonego gatunku albo listy odtwarzania, znajdź i zaznacz jedną z tych kategorii.

Naciśnij klawisz

> Odtwarzanie losowe.

• Aby powtarzać odtwarzany aktualnie utwór lub utwory z bieżącej listy odtwarzania, bieżącego albumu bądź

należące do artysty, którego utwór jest aktualnie odtwarzany, naciśnij klawisz

> Powtarzaj > Bieżący

utwór, Lista odtwarzania, Album lub Wszystkie utwory.

Aby zatrzymać odtwarzanie piosenek w losowej kolejności, naciśnij klawisz

> Odtwarzanie losowe. Aby zatrzymać

powtarzanie odtwarzanych utworów, naciśnij klawisz

> Powtarzanie > Wyłącz.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

155