BlackBerry Torch 9810 - Przenieś lub usuń utwór z listy odtwarzania

background image

Przenieś lub usuń utwór z listy odtwarzania

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Muzyka.

2.

Kliknij opcję Lista odtwarzania.

3.

Kliknij standardową listę odtwarzania.

4.

Zaznacz utwór.
• Aby zmienić lokalizację utworu z listy odtwarzania, naciśnij przycisk

> Przenieś. Przejdź do nowej

lokalizacji. Naciśnij klawisz

> Dokończ przeniesienie.

• Aby usunąć lub przenieść utwór z listy odtwarzania, naciśnij przycisk

> Usuń > OK.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.