BlackBerry Torch 9810 - Zmiana nazwy lub usuwanie listy odtwarzania

background image

Zmiana nazwy lub usuwanie listy odtwarzania

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Muzyka.

2.

Kliknij opcję Lista odtwarzania.

3.

Zaznacz listę odtwarzania.

4.

Naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

156

background image

• Aby zmienić nazwę listy odtwarzania, kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz nazwę listy odtwarzania. Kliknij

przycisk OK.

• Aby usunąć listę odtwarzania, kliknij polecenie Usuń.