BlackBerry Torch 9810 - Nagrywanie notatki głosowej

background image

Nagrywanie notatki głosowej

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Rejestrator notatek głosowych.

2.

Kliknij ikonę .

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wstrzymać nagrywanie, kliknij ikonę . Aby wznowić nagrywanie, kliknij ikonę .
• Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij ikonę . Kliknij ikonę .

Uwaga: Po zatrzymaniu nagrywania notatki głosowej, zostaje ona automatycznie zapisana.