BlackBerry Torch 9810 - Odbieranie pliku multimedialnego przy użyciu technologii Bluetooth

background image

Odbieranie pliku multimedialnego przy użyciu technologii Bluetooth

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, obsługa technologii Bluetooth musi być włączona.
Po przesłaniu pliku multimedialnego do smartfonu BlackBerry przy użyciu technologii Bluetooth, na ekranie wyświetlane
jest okno dialogowe.

1.

W oknie dialogowym Czy chcesz zaakceptować żądanie połączenia kliknij Tak.

2.

W oknie dialogowym Czy chcesz odebrać nadchodzące dane kliknij Tak.

Każdy otrzymany plik jest przechowywany w smartfonie w folderze, który odpowiada typowi pliku.