BlackBerry Torch 9810 - Odtwarzanie pliku multimedialnego

background image

Odtwarzanie pliku multimedialnego

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.Kliknij typ plików multimedialnych. W razie potrzeby kliknij

kategorię.

• Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Notatki głosowe.

2.

Kliknij plik.

3.

Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem multimediów nie pojawiają się u dołu ekranu, kliknij trackpad.
• Aby odtworzyć plik multimedialny, kliknij ikonę .
• Aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę .
• Aby przerwać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę .
• Aby przejść do następnego pliku multimedialnego, kliknij ikonę .
• Aby przejść do poprzedniego pliku multimedialnego lub powrócić do początku odtwarzanego pliku, kliknij ikonę

.

• Aby przewinąć plik do przodu lub do tyłu, kliknij pasek postępu. Na trackpadzie przesuń palcem w prawo lub w

lewo. Ponownie kliknij pasek postępu.

Informacje pokrewne

Obsługiwane formaty i rozszerzenia nazw plików audio i wideo,

153

Obsługiwane rozszerzenia nazw plików obrazów,

155