BlackBerry Torch 9810 - Przesyłanie plików do i ze smartfonu

background image

Przesyłanie plików do i ze smartfonu,

29

Przesyłanie plików do i ze smartfonu

1.

Podłącz smartfon BlackBerry do komputera za pomocą kabla USB.

2.

W polu dialogowym, który wyświetli się w Twoim smartfonie, wybierz jedną z następujących opcji przesyłania plików:
• Jeśli chcesz przesłać typowe pliki, kliknij opcję Dysk USB.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

152

background image

• Jeśli chcesz zsynchronizować pliki multimedialne chronione technologią DRM, kliknij opcję Synchronizacja

multimediów.

3.

W razie potrzeby wpisz hasło smartfonu. Na komputerze smartfon jest widoczny jako napęd.

4.

Na komputerze wykonaj jedną z następujących czynności:
• Przeciągnij plik z komputera do folderu w smartfonie.
• Przeciągnij plik z folderu w smartfonie do wybranej lokalizacji w komputerze.

Aby wyświetlić przesłany plik w smartfonie, odłącz smartfon od komputera i znajdź plik.

Informacje pokrewne

Przesyłanie i synchronizacja plików — informacje,

152