BlackBerry Torch 9810 - Sortowanie plików multimedialnych

background image

Sortowanie plików multimedialnych

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby posortować pliki wideo, na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Wideo. Zaznacz plik wideo.
• Aby posortować zdjęcia, na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia > Biblioteka zdjęć.
• Aby posortować notatki głosowe, na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Notatki głosowe.

Zaznacz notatkę głosową.

2.

Naciśnij klawisz

> Sortuj według.

3.

Kliknij opcję sortowania.