BlackBerry Torch 9810 - Włączanie i wyłączanie skrótów dotyczących plików dźwiękowych i plików wideo

background image

Włączanie i wyłączanie skrótów dotyczących plików dźwiękowych i

plików wideo

Domyślnie smartfon BlackBerry korzysta z klawiszy wyciszania i głośności jako skrótów odtwarzania, zatrzymywania i
pomijania plików dźwiękowych i plików wideo.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3.

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Zezwalaj na sterowanie odtwarzaniem, pauzą i pomijaniem za pomocą klawiszy

wyciszenia i głośności.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Nie mogę korzystać ze skrótów,

65

Podręcznik użytkownika

Multimedia

151