BlackBerry Torch 9810 - Zmiana ilości czasu, po upływie którego ekran odtwarzacza multimedialnego wyłącza się

background image

Zmiana ilości czasu, po upływie którego ekran odtwarzacza

multimedialnego wyłącza się

Po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania pliku multimedialnego na określony czas, ekran odtwarzacza
multimedialnego jest wyłączany w celu zoptymalizowania działania smartfonu BlackBerry.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3.

Zmień ustawienie w polu Wyłącz odtwarzacz multimedialny, gdy jest nieaktywny.